De nye danskere

Forord fra 1946 til flensborgeren Johannes Ankersens krigserindringer fra 1919, hvor han berører sit sindelagsskifte fra tysk til dansk. Der var flere grunde til at en stor del af befolkningen i Sydslesvig sluttede sig til den danske bevægelse efter det tyske nederlag i 1945. De 12½ års nazistiske herredømme fik mange til at søge væk fra det, som Ankersen i sit forord kalder den prøjsisk-tyske mentalitet, og som fik ham at vende blikket mod nord. En del faldt fra igen, da det blev klart, at Sydslesvig ikke ville blive dansk, andre med oprettelsen af et demokratisk Vesttyskland. Johannes Ankersen forblev i det danske mindretal, hvor han kom til at bestride en række hverv for mindretallet, blandt andet som rådmand i Flensborg.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: