Speckdänen

B2215 Slagord mod det danske mindretal i forbindelse med valgene i efteråret 1946. Udtrykket ”Speckdäne”, flæskedansker, blev brugt nedsættende af de tysksindede om dem, der gik ind i den danske bevægelse. Man mente ikke, at de deres nyvundne danske sindelag var ægte. Men at de alene meldte sig ind de danske foreninger for at få del i hjælpen fra Danmark. Der var mange grunde til at blive en del af mindretallet også for den enkelte, og for nogle var de materielle fordele utvivlsomt den vigtigste. Mange af dem faldt dog fra efterhånden som forholdene i Vesttyskland blev bedre, mens andre fandt mere end materielle fordele og blev en fast del af mindretallet. Skældsordet ”Speckdänen” var altså ikke en fuldstændig forkert for nogle af mindretallets medlemmer, men det har næppe været den overvejende grund til at søge ind i mindretallet.


Se mere på sydslesvighistorie.dk:

Steder