Filmklip fra årsmødet i Flensborg juni 1946, det første efter afslutningen på Anden Verdenskrig. Årsmøderne var og er det danske mindretals årlige manifestation, hvor man holder offentlig mandtal. I 1946 deltog henimod 70.000, i 1947 hele deltog hele 75.000. I 1948 var antallet af deltagere faldet en smule, og i de følgende år vedblev det at falde stødt til det 1953 nåede ned på 48.000, og i året efter endda kun knap 15.000. Selvom årsmødedagen i 1954 var præget af kraftig regn, som sikkert har skræmt en del bort fra årsmødepladserne, så tegnede de foregående år en tydelig tendens. Tilslutningen til årsmøderne var faldende, og det samme var tilfældet med tilslutningen til mindretallet i det hele taget.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: