De første valg

Et af mindretallets indslag under valgkampene i efteråret 1946. Kort efter de britiske styrkers besættelse gik man i gang med at genoprette de demokratiske institutioner, hvis medlemmer dog i første omgang blev udpeget uden folkeafstemninger. I efteråret 1946 gennemførtes de første valg til kommunerne og de såkaldte kredse. På trods af at De slesvigske Foreninger ikke fik lov til at stille op, så fik de uafhængige dansksindede kandidater flertal i Flensborg og Slesvig By, mens de ved valgene i de sydslesvigske kredsvalg fik i alt 33% af de afgivne stemmer, men fraregnet østflygtningene ca. 60%. I foråret 1947 fik Den slesvigske Foreninger under det nye navn Sydslesvigsk Forening undtagelsesvis lov til at stille op til landdagen for Schleswig-Holstein, og fik 32,8% af stemmerne i Sydslesvig.