Den britiske besættelsesmagt

Blomstersmykkede engelske soldater på Duborg skolen den 9. maj 1945. Tyskland var af sejrsmagterne blevet delt op i fire besættelseszoner, en russiske, en fransk, en amerikansk og en britisk. Sydslesvig lå i den britiske zone. Besættelsestroppernes opgave var i første omgang at sørge for ro og orden. Den kolde krig lurede dog allerede ved krigsafslutningen i horisonten, og det blev hurtigt klart, at briterne sammen med de øvrige vestallierede ønskede en tysk stat, der kunne stå imod Sovjetunionen. Da det blev klart, at det officielle Danmark ikke ønskede nogen grænserevision, begrænsede briterne derfor mindretallet på en række områder, for eksempel blev flagning med Dannebrog forbudt, ligesom censuren forbød at nævne den til tider heftige debat i Danmark om en grænserevision.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: