Filmklip om flygtningene i Sydslesvig fra filmen ”Sydslesvig” udsendt 1947. De russiske troppers fremmarch i den østlige del af Tyskland i krigens sidste måneder og de efterfølgende deportationer forårsagede enorme flygtningestrømme fra øst mod vest. En stor del flygtede med skib over Østersøen, og mange af dem endte i Flensborg. I Sydslesvig skulle man finde plads til 282.000, hvilket næsten svarede til en fordobling af befolkningstallet. Flygtningene blev indkvarteret, hvor man bedst kunne, i barakker opført til formålet, men også i private hjem. Sjældent til stor begejstring for værterne, især ikke hos de dansksindede, der ikke kun betragtede flygtninge som en besværlig og urimelig byrde, men også som en styrkelse af den tysksindede befolkning i landsdelen.


Se mere på sydslesvighistorie.dk:

Steder