”Stunde Null”

På et jernbaneterræn i Flensborg samler kvinder kulstykker, som er faldet af lokomotiver og togvogne. Ved den officielle tyske overgivelse 8. maj 1945 lå store dele af Tyskland i ruiner. De fleste større byer var bombet til ukendelighed, og den industri, der havde overlevet, var efter næsten seks års krig nedslidt. Verdenskrigen var gået forholdsvis nådigt henover Sydslesvig. Landsdelen havde ganske vist oplevet adskillige mindre luftangreb, men var blevet forskånet for kamphandlinger til lands. Der herskede dog som i resten af Tyskland også i Sydslesvig knaphed på tøj, brændsel og mad. Situationen blev ikke bedre ved krigsafslutningen, men blev faktisk værre i vinteren 1945-46, hvor fødevarerationerne ofte kun udgjorde halvdelen af det nødvendige.


Se mere på sydslesvighistorie.dk:

Steder