Sydslesvig dansk?

Plakat fra 1945 hvor foreningen Slesvigsk Udvalg af 5. maj 1945 opfordrer befolkningen i Danmark til at underskrive resolution for, at Sydslesvig skal blive dansk, hvilket knap en ½ million gjorde. Med Tysklands nederlag rejstes både nord og syd for grænsen krav om, at en del eller hele Sydslesvig nu burde blive dansk. Mindretallets ledelse mente, at man skulle benytte det tyske nederlag til en dansk anneksion af hele Sydslesvig uden folkeafstemning. Selv i sydslesvigske kredse, der tidligere havde stået mindretallet fjernt - socialdemokrater såvel som borgerlige - kunne man nu finde et ønske om en anneksion. Den danske regering var dog ikke interesseret i en grænseflytning, også selvom der fandt en ivrig lobbyvirksomhed sted fra dansk-nationale foreninger, men end ikke blandt folketingsmedlemmerne fra Det konservative Folkeparti kunne der findes et flertal.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: