Sydslesvighjælpen

Der uddeles fødevarer til medlemmer af det danske mindretal i Kampen på øen Sild i årene umiddelbart efter krigen. Efter den tyske kapitulation var ernæringssituationen i hele Tyskland katastrofal. I Danmark gik man derfor allerede i maj 1945 i gang med en indsamling til fordel for mindretallet, og i løbet af de næste år indsamledes omkring 7,5 millioner kroner, og den danske stat ydede et lignende beløb. Grænseforeningen fik sammen med andre foreninger hurtigt truffet aftale med den danske stat om udførelse af madvarer, og organiserede uddelingen i fælleskab med mindretallet. For at forhindre beskyldninger om opportunisme blandt mindretallets mange nye medlemmer indførtes i flere omgange karenstid. Frem til hjælpearbejdets afvikling 1948 modtog 78.000 mennesker hjælp hovedsageligt i form af madvarer, men også tøj og brændsel.


Se mere på sydslesvighistorie.dk:

Steder