Klip om de danske skole i Sydslesvig fra propagandafilmen ”Hils i Danmark” produceret for Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj i slutningen af 1940erne. Tilstrømningen til det danske mindretal betød også at søgningen til de danske skoler voksede. Fra et elevtal på omkring 450 fordelt på fire skoler ved verdenskrigens slutning var det i 1948 vokset til over 14.000 og 58 skoler. De få danske skoler kunne på ingen måde rumme de nye elever, og over alt i Sydslesvig blev der derfor oprettet nye skoler. Til at begynde med måtte undervisningen mange steder foregå, hvor den bedst kunne. Flere steder oplevede man at såvel de lokale tyske myndigheder som den britiske besættelsesmagt modarbejdede oprettelsen af de danske skoler. I 1955 var elevtallet på de da 89 danske skoler i Sydslesvig faldet til knap 8.000.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: