SSW

SSW-valgplakat til kommunalvalget i oktober 1948, en lignende plakat med Danmark som baggrund blev afvist af den britiske censurkommission, da den agiterede for Sydslesvigs optagelse i Danmark. I sommeren 1948 oprettede mindretallet et politisk parti, Südschleswigscher Wählerverein (SSW). Briterne ville nemlig ikke acceptere, at den nyoprettede Sydslesvigske Forening også fungerede som politisk parti, blandt andet på grund af dens snævre forbindelse til Danmark. Briterne forbød SSW at arbejde for en tilslutning til Danmark, og partiet præsenterede sig derfor som et sydslesvigsk hjemstavnsparti, der blandt andet ønskede østflygtningene sendt ud af landsdelen. Partiet var i de første år kun i stand til at fastholde mandater i kommunerne.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: