Sydslesvigsk Forening

Den stiftende generalforsamling for Sydslesvigsk Forening (SSF) i Flensborg den 15. november 1946, stående ses Samuel Münchow. Ved krigens slutningen bestod De slesvigske Foreninger af tre afdelinger med to fælles organer, Fællesrådet og Generalsekretariatet. Den store tilstrømning til mindretallet, som begyndte ved krigsafslutningen, betød, at det blev nødvendigt med en centralisering. Bestræbelserne begyndte allerede i sommeren 1945 og endte med oprettelsen af Sydslesvigsk Forening i efteråret. Foreningen blev anerkendt af briterne, men ikke som politisk parti, og de krævede, at foreningens medlemmer enten selv skulle være født i landsdelen eller have to bedsteforældre, der var. Et sprogkrav blev opgivet, men medlemmer skulle være villig til at vedgå deres danske sindelag offentligt.


Se mere på sydslesvighistorie.dk:

Steder