De nye tyske stater

Forsiden af Flensborg Avis den 24. maj 1949 med meddelelsen om oprettelsen af en vestysk stat. I juni 1948 opgav de vestallierede sejrsmagter at nå til enighed med Sovjetunionen om en endelig fredsslutning med Tyskland. De indførte en fælles valuta i deres zoner i den vestlige del af Tyskland. Det var et brud med Sovjetunionen, der holdt den østlige del af Tyskland besat, og betød en splittese af Tyskland. I slutningen af maj 1949 oprettedes Forbundsrepublikken Tyskland, almindeligt kendt som Vesttyskland, under vesteuropæisk og amerikansk indflydelse, og i oktober Den tyske demokratiske Republik, også kaldet DDR eller Østtyskland, under Sovjetisk indflydelse. Det britisk besatte Sydslesvig blev en del af Vesttyskland, og muligheden for en optagelse i Danmark blev stadig ringere.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: