Forbundsdagen

Det danske medlem af den vesttyske forbundsdag, Hermann Clausen, ses til venstre i samtale med en kollega i Bonn ca. 1953. Clausen blev født i 1885 i Eggebæk ca. 20 km syd for Flensborg, og fandt beskæftigelse ved jernbanen. I 1920 blev han valgt som socialdemokratisk byrådsmedlem i Slesvig, og kom i 1944 i KZ-lejr. Ved den britiske besættelse i 1945 blev han borgmester i Slesvig. Året efter meldte han sig ud af socialdemokratiet, og gik ind i den danske bevægelse, som han kom til repræsentere i landdagen. Ved valget til forbundsdagen den 14. august 1949 blev han mindretallets eneste medlem ud af 402. Nogen stor gennemslagskraft havde han naturligvis ikke, men det lykkedes ham dog at få mindretallet fritaget for spærregrænsen til forbundsdagen. Ved forbundsvalget i 1953 mistede han dog alligevel sit mandat, og mindretallet har ikke siden haft sæde i forbundsdagen. I 1956 gik Clausen på pension, og seks år senere døde han.


Se mere på sydslesvighistorie.dk:

Steder