Kiel-erklæringen

Landdagsmedlem Samuel Münchow fra det danske mindretal står foran landdagen for Schleswig-Holstein i Kiel, 1948. Briterne betragtede ordningen af mindretallets forhold, som en sag mellem mindretallet og delstatsregeringen for Slesvig-Holsten. Delstaten derimod ønskede en gensidig mindretalsordning mellem Danmark og Tyskland, og ville ikke forhandle med mindretallet, der stillede ret vidtgående krav om fjernelse af flygtninge og en administrativ adskillelse af Slesvig og Holsten. Efter pres fra briterne indledte man dog forhandlinger, og det lykkedes dels at blive enige om, at mindretallet skulle have samme rettigheder som alle andre borgere i Tyskland, dels at myndighederne ikke kunne stille krav om sprog og afstamning for mindretallets medlemmer. Erklæringen blev vedtaget enstemmigt af delstatens parlament, landdagen, 16. september 1949.


Se mere på sydslesvighistorie.dk:

Steder