Tysk chikane

Hærværk mod dansk bygning i Slesvig By, 1952. Blandt de tysksindede i Schleswig-Holstein var der bekymring over den stor tilslutning til det danske mindretal, og man forsøgte på forskellig vis at holde bevægelsen nede. Lokalt var der tilfælde af hærværk mod mindretallets ejendomme, ligesom dansksindedes forretninger blev boykottet og skoleelever på de danske skoler risikerede tæv af elever fra de tyske skoler. De lokale embedsmænd søgte også at spænde ben, hvor de kunne: tilladelser til skolebyggeri blev trukket i langdrag og dansksindede embedsmænds pålidelighed blev draget i tvivl og enkelte afskediget. Dette skete med stiltiende accept fra delstatsregeringen, der selv forsøgte at holde de dansksindede uden for indflydelse med en ændring af valgdistrikter og hævelse af spærregrænsen til landdagen fra 5 % til 7,5 %, hvilket dog blev afvist af den tyske forfatningsdomstol.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: