Emneord

afstemningsplakat

antisemitisme

armbånd

berlinmuren

beskyttelsesrum

besættelsestropper

bonn-københavn-erklæringerne

britiske besættelseszone

børn

clausen-linjen

dannevirke

dansk generalsekretariat

dansk spejderkorps sydslesvig

dansksindet

de gamles værn

den danske folkeforening

den international kommission

den tyske forbundsdag

der schleswiger

det konservative folkeparti

det sorte marked

deutsche arbeitsfront

diskriminering

dækningsrum

enigheden

flensborg gymnastikforening

flensborg helligåndskirke

flensborg sporvognsselskab

folkeafstemning

folkemøde

forbundsregering

fraternisering

fremmedfjendtlighed

fængsel

giftgas

granatsplint

hitlerjugend

hms carysfort

indsamling

infanterie-regiment nr. 84

kamp

kiel-erklæringen

komitéen for sønderjyske børns ferieiophold

krigsbegejstring

krigsbørn

krigsfange

krigsudbrud

kvindearbejde

landboforeningen for flensborg og omegn

levestandard

liebesgabe

ligaen danmark-dannebrog-dannevirke

ligestilling

luftangreb

løbeseddel

mastricht-traktaten

medlemskort

mellemslesvigsk udvalg

menighedsplejen

militærnægter

nationalitet

nationalsozialistische volkswohlfahrt

neue flensburger zeitung

nordslesvigsk vælgerforening

officer

partiprogram

pressefrihed

pression

rationeringsmærke

reichsarbeitsdienst

remilitarisering

reserve-infanterie-regiment nr. 86

revolution

rigspartidag

røde kors

sandsæk

savnede

schengen-aftalen

slesvig

slesvigske stænderforsamling

slotte i versailles

socialistlov

soldaterbog

soldaterhjem

sproginstruks

sprogreskripterne

stemmeberettigede

stemmesedler

stormagtsalliance

sydslesvighjælpen

sydslesvigloven

sydslesvigsk udvalg af 5. maj 1945

sydslesvigudvalget

sårede

søblokade

sønderjysk skoleforening

südschleswigsche heimatszeitung

terrorisme

tillidsmænd

udvisning

ungdomsforening

ungdomsoprør

vagttjeneste

valgmateriale

valgplakat

vandrelærer

versailles-traktaten

vælgerforeningen for nordslesvig

værnemagten

warszawapagten

weimar republikken

winterwerkshilfe

zweiströmigkeit

Åbenrå-konventionen